Lavutslippsamfunnet

I lavutslippssamfunnet er klimasporene hver nordmann etterlater seg helt nede i halvannen tonn CO2 per år. Er det mulig?

Miljødirektoratet har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn, og identifisert klimatiltak i hver sektor som kan iverksettes. Denne filmen viser at det er mulig for Norge å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.