Snöball

Kunnskap når lenger når den deles som film

start

Hvem vi er

Snöball Film omsetter erfaring, fag og forskning til engasjerende kunnskapsfilmer.
Vi produserer film for alle typer digitale medier og arenaer der mennesker møtes.

Kunnskapsfilm dokumenterer, levendegjør og
deler kunnskap

Hva vi tilbyr

Vårt tilbud er å medvirke til målrettet kunnskapsdeling med film som virkemiddel. Vi produserer film i alle formater, sjangre og lengder

I strategi- og planleggingsfasen innhenter vi kunnskap, bidrar til å formulere målsettinger og utarbeider filmidéer, ofte i samarbeid med fagpersoner og kommunikasjonsrådgivere. Deretter håndterer vi filmproduksjonen i tråd med planene.

Til slutt bidrar vi gjerne til målrettet bruk av den ferdige filmen

Fiksjon

video

Vafler og saft

Kunde: Idébanken

Formål: Informasjonskampanje på tvers av yrkesgrupper om inkluderende arbeidsliv.

Distribusjon: Konferanser, møter, nettsider, sosiale medier, pressen.

Resultat: Vi lykkes med å lage en bransjenøytral film fordi vi dramatiserte en historie med barn i hovedrollene.

Mer om

Vi blander gjerne filmatiske uttrykk som dokumentar og dramatisering med informasjonsgrafikk eller animasjon, og velger en humoristisk, alvorlig eller nøytral tone når det underbygger hensikten med filmen.

Dokumentar

video

IPCC-film

Kunde: FNs klimapanel (IPCC)

Formål: Presentere hovedbudskapet i den femte hovedrapporten overfor myndigheter, allmennheten og presse.

Distribusjon: Konferanser, møter, nettsider, sosiale medier, pressen.

Resultat: Kunden har selv distribuert filmen i alle kanaler og med stor suksess. Snöball plasserte filmen hos Aftenposten TV.

Mer om

Animasjon

video

Engineering the Future

Kunde: Aker Solutions

Formål: Rekrutteringsfilm for ungdom.

Resultat: Snöball løste oppdraget med å kombinere egen filming og animasjon i en film som vises i besøkssenteret til Aker Solutions.

Mer om

Snöball har produsert filmer som viser «beste praksis» innenfor en rekke yrker. Noen ganger gjør vi autentiske opptak, mens andre ganger iscenesetter vi.

Beste praksis

video

Foreldrestøtten i hjemme

Kunde: Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Formål: Vise hvordan skole og hjem kan samarbeide til beste for barnet

Resultat: Filmen viser inspirerende eksempler på hvordan foreldre kan engasjere seg i barnas skolehverdag

Mer om

Fagområder

Vårt spesialområde er å formidle erfaring, fag og forskning med film som engasjerer. Med over 600 filmer har vi produsert for de fleste typer kunder.

Her er noen av områdene vi har jobbet innenfor:

Fisk, oppdrett og havbruk
Energi og klima
Teknologi og forskning
Helse, miljø og sikkerhet
Menneskerettigheter
Offentlig forvaltning

Landbruk, mat og dagligvare
Bygg og anlegg
Forebygging og medisin
Sosialt og politisk arbeid
Fag og temaer for barnehage,
skole og høyere utdanning

Ta gjerne kontakt for å se referanser fra ditt fagområde eller bransje!

Kontakt oss

Snöball har 20 faste medarbeidere innen prosjektutvikling og filmproduksjon. Du finner oss i fine lokaler i Oslo sentrum.

Kontaktdetaljer

Snöball Film AS,  Tollbugt. 8B, 0152 Oslo.
info@snoball.no
+47 22 40 47 00

Snöball er ofte bindeledd mellom flere samarbeidspartnere og finansieringskilder. Vi produserer både på eget initiativ og på oppdrag og anbud fra kunder.

De nærmere 600 små og store filmene vi har produsert blir brukt av mange av samfunnets største og viktigste aktører på sine felt, før de til slutt publiseres på www.kunnskapsfilm.no